Sensibilisering

Sensibiliseren

Wat?

 • Belangstelling wekken voor
 • Bewust maken voor
 • Gevoelig maken voor
 • Ontvankelijk maken voor
 • Warm maken voor

Het wordt vooral gebruikt in verband met problemen en de maatregelen die genomen moeten worden om er een oplossing voor te bieden.

Hoe?

 • Voldoende duiding en informatie geven
 • Flyers, posters
 • Shock versus humor
 • Infostand bouwen
 • Infosessies houden
 • Workshops

Bron: HENDRICKX R. Sensibiliseren. VRT, http://taal.vrt.be, geraadpleegd op 3-12-08.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License