Specialisten

In mijn artikel worden niet echt specialisten aangehaald. Het gaat vooral om de toegankelijkheid voor studenten met een al dan niet zichtbare functiebeperking met betrekking tot het (digitale) leermateriaal.
Specialisten in de context van het artikel zouden dan bijvoorbeeld mensen zijn die heel veel van informatica kennen, bijvoorbeeld programma-ontwerpers en dergelijke.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License