Structuur

Naar mijn mening heeft het artikel een duidelijke structuur. De tussentitels vind ik dan ook heel logisch. De voetnoten worden op bijna elke pagina onderaan de tekst opgenomen. Dit is handig omdat je dan bij elk aspect in de tekst weet waar de auteur zijn mosterd heeft gehaald. Je kan zo zelf checken of de informatie die in de tekst is aangebracht klopt of niet.

Inhoudsopgave:
Voorwoord 2
Managementsamenvatting 3
Inhoudsopgave 4
1. Aanleiding tot het onderzoek 6
1.1 Achtergrond 6
1.2 Probleemstelling 7
1.3 Doelstelling 7
1.4 Opdracht 7
1.5 Opbouw van het document 8
2. Toegankelijkheid 9
2.1 Inleiding 9
2.2 Functiebeperkingen en hulpmiddelen 10
2.3 Toegankelijkheidsrichtlijnen 14
2.4 Toetsing 15
2.5 Kosten en baten 16
3. Strategisch management 17
3.1 Organisatie 17
3.2 Bedrijfsvisie 17
3.3 Bedrijfsbeleid 17
3.4 Bedrijfsstrategie 18
3.5 Bedrijfscultuur 18
3.6 Avans en haar omgeving 19
3.7 SWOT-analyse 22
4. Processen 24
5. Onderzoeksresultaten 26
5.1 Studenten met een functiebeperking bij Avans Hogeschool 26
5.2 Tevredenheid studenten met een functiebeperking bij Avans Hogeschool 26
5.3 Getroffen voorzieningen door Avans Hogeschool 27
5.4 Indicatieve scan 28
5.5 Gebruikersonderzoek 28
5.6 Algemeen overzicht van de toegankelijkheidsproblemen 29
5.7 Aanvullende informatie 30
6. Advies 32
Bronnen 35

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License