Bespreking aan de hand van het tekstkritiek model

1. HERSTELLINGSKRITIEK
De website is in hun juiste, originele, versie gegeven. Wel zijn vele van zijn bronnen relatief oud van oorsprong. Op andere website waar naar hun website verwezen wordt, wordt praktisch overal hetzelfde over hun gezegd.

2. OORSPRONGSKRITIEK
De informatie is betrouwbaar en controleerbaar. Bij alle informatie op de site, staat de bron vermeld. Deze bronvermelding wordt op een correcte manier gedaan. Ze zijn vooral afkomstig van boeken of organisaties waarmee wordt samengewerkt. Er is geen auteur of maker vermeld, er wordt wel gezegd dat de site is opgericht door de Belgische ME-Vereniging vzw. Volgens mij zijn er dus ook meer dan 1 auteurs of oprichters.

3. INTERPRETATIEKRITIEK
De informatie is makkelijk leesbaar en begrijpbaar. De auteur neemt een neutraal standpunt in. Er wordt verhaald in een gangbaar, werkelijk bestaand hedendaags taalgebruik. Er worden geen subjectieve uitspraken gedaan. Hij maakt gebruik van aanvaardbare feiten en objectieve argumenten.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK
De auteur is een hele vereniging. Deze vereniging is wel louter informatief van aard en is gekenmerkt als vereniging zonder winst. Eventuele verwijzingen naar andere instellingen zijn dus betrouwbaar en zonder winst op oog. De problematiek is belangrijk voor de auteur, omdat er nog heel wat mensen zijn met ernstige hulpvragen omtrent ME/CVS en hun ME-Vereniging als informatiebron en steunpunt geen overbodige luxe blijkt. Omdat het doel van de site informatie verlenen is, is er zeker sprake van voldoende voorkennis.

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK
Alle informatie is betrouwbaar en oprecht. Omdat het een VZW is, heeft men niet veel reden om te liegen of om informatie te verzwijgen.

Inhoudscontrole

Alle informatie op de site is controleerbaar en ter zake. De site is louter informatief van aard. Op vele andere sites staan ook referenties naar die van hun en kan dus als relatief betrouwbaar beschouwd worden.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License