Uitwerking

1. Context van het artikel:

Het artikel “Rekenproblemen en rekenstoornissen in het secundair onderwijs” vond ik op de site van letop!, eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren. (www.letop.be) Hierop staan er artikels die te maken hebben met leerstoornissen. De link naar mijn artikel is: http://www.letop.be/infotheek/bib/pdf.asp?ArtID=54
In dit artikel legt men de probleemanalyse van dyscalculie uit aan de hand van concrete voorbeelden.

2. De auteur:

Het artikel werd geschreven door Anny Cooreman. Zij is pedagoge van opleiding en leidt samen met Hedwig van den Bosch het Eureka-onderwijs in Kessel-Lo bij Leuven. Dit is een school met dagonderwijs voor kinderen en jongeren met leerstoornissen en/of aandachtsstoornissen. Anny Cooreman heeft zeer veel boeken en artikels geschreven. Dit zijn er enkele van: “Ik heet niet dom, leren leven met leerstoornissen”, “Als spelling een kwelling is”, “Rekentrappers”,… Anny Cooreman heeft ook samen met Els van Doorslaer het boek ‘Jongeren met leer-of gedragsproblemen: naar een school met zorg’ het hoofdstuk ‘Differentiële klastechnieken in het kader van leerzorg' geschreven.

3. Structuur:

a) De titels en tussentitels zijn:
1. Berekenen van het merkwaardig product in deelstappen
1.1. Welke handelingsstructuur moet toegepast worden bij het berekenen van een
merkwaardig product?
1.2. Uitgewerkt voorbeeld met cijfers
1.3. Welke feiten- en regelkennis veronderstellen we bij het toepassen van de
handelingsstructuur voor merkwaardige producten?
2. Confrontatie met een opgave
2.1. Mogelijkheden
2.2. Wat kan er fout gaan bij directe identificatie en kennis van de
oplossingstrategie?
2.3. Geen directe identificatie van het type probleem of van de bijhorende
oplossingsstrategie
3. Handelingsplan wiskunde
3.1. Merk de leerling en het probleem op - omschrijf het probleem tijdig en zo duidelijk
3.2. Stel vanuit de problemen gesignaleerd in de checklist een plan op en bevraag het.
4. Deel het plan mee via de agenda, een aantekening op een
toets of persoonlijk contact
5. Evalueer de resultaten

b) Kent het een logische structuur:
Het artikel kent een duidelijke structuur. Alles wordt mooi uitgelegd en verloopt chronologisch. Men gebruikt ook voorbeelden zodat de tekst duidelijker wordt. De titels en tussentitels staan vetgedrukt dus vallen goed op.

c) Voetnoten:
De voetnoten staan onderaan de tekst. Dit is zeer handig, want zo hoef je er niet achter te zoeken. Ze staan gewoon allemaal onderaan. Zo kan je ook gemakkelijk controleren of de info klopt.

4. Lijstjes van:
a) Interessante bronnen:

Boeken:
red Goffree, Wiskunde en didactiek voor aanstaande leraren basisonderwijs Delen 1,2,3
Wolters Noordhoff, 1983
Ch. Njiotkiktjien, A.Gobin, Kinderen met leerstoornissen/ Handleiding bij het klinisch neurologisch onderzoek
Wet.Uitg. Bunge/ Utrecht, 1993, 3de herz.druk
Desoete, A., Roeyers, H., & Buysse, A. (1999). Achtjarigen, waarbij rekenen nooit routine wordt. In: Tijdschrift voor orthopedagogiek, pp. 430-441.
Jongepier, A.J.M. (1999). NLD en rekenproblemen. In: Tijdschrift voor Remedial Teaching, 99/2, pp. 16-20.

Website:
http://www.ldonline.org/ld_indepth/math_skills/math-skills.html

b) Organisaties betrokken bij het thema:

Eureka Onderwijs
CLB

c) Definities en moeilijke woorden:
- medium: een drager van informatie
- coëfficiënt: dit is een vermenigvuldigingsfactor van een object.
- kwadraat: een andere benaming voor de 2e macht van een getal. Je berekent het door dit getal met zichzelf te vermenigvuldigen.
- identificatie: staat voor het vergroten van gevoelens van eigenwaarde door vereenzelviging met een persoon of instelling van aanzien.
- CLB’s: Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License