Uitwerking Ann Sophie

Uitwerking Artikel

Context:
De tekst komt uit: ‘Schamper’ het digitale studentenblad van de Universiteit Gent. Het is een blad dat eigenlijk voornamelijk om studenten gaat, voor studenten, gemaakt door studenten.
Je kan het artikel vinden op http://www.schamper.ugent.be/465/studeren-is-ook-hun-recht

Auteur:
De auteur van het artikel is Lynn De Pelsmaeker, zij is een studente aan de Universiteit van Gent in haar derde jaar Communicatiewetenschappen. Zij schrijft sinds een klein jaar in het studentenblad Schamper en heeft reeds diverse andere artikels geschreven. Een korte omschrijving van haarzelf en alle verdere artikels die zij voor Schamper schreef of hielp meeschrijven kan je vinden op http://www.schamper.ugent.be/user/lynndepelsmaeker

Structuur:
De tussentitels in het artikel zijn gemakkelijk te vinden:
- Uitgebreide doelgroep
- Dienstverlening
- Wake Up!
- Voor en door studenten
- Student Kick Off
- Voldoende?

Het artikel heeft een logische structuur, het begint met het duidelijk uitleggen van het probleem en voor wie dit probleem van toepassing is (nl. Studenten met een motorische, visuele of auditieve beperking, een leerstoornis, chronische medische aandoening of geestelijk gezondheidsprobleem). Daarna wordt uitgelegd waar deze mensen terecht kunnen met hun problemen (nl. BSH) en wat ze daar eigenlijk doen. In de laatste 4 tekstblokken, wordt verteld hoe men voor een betere sensibilisering probeert te zorgen voor deze mensen.

Krijg je niet genoeg van dit soort artikels?
Hieronder zijn enkele links te vinden naar gelijkaardige artikels.
http://www.schamper.ugent.be/465/bijzonder-statuut
http://www.schamper.ugent.be/2008-online/voorstelling-cel-diversiteit-gender
http://www.schamper.ugent.be/341/teveel-drempels

Organisaties:
- Vzw Begeleiding Studenten met een Handicap (vzw BSH):
De dienst voor studenten met een functiebeperking staat open voor studenten die wensen te studeren aan de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, Kaho Sint-Lieven en de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, campus Gent
http://www.bsh-gent.be/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
- Wake Up!:
Een studentenwerkgroep die informatie verschaft rond studeren met een functiebeperking en de belangen van deze studenten verdedigt.
http://www.bsh-gent.be/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30

Specialisten
- Charlotte De Lange: Hoofd van de BSH Gent
- Marcia Verhulst: Oprichtster van de studentenvereniging Wake Up!
- Bram Verhulst: Medecoördinator van Wake Up

Interessante Links:
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/
Vlaams patiëntenplatform: http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
Directie-generaal personen met een handicap: http://www.handicap.fgov.be/nl/index.htm
Gezondheidsnieuws rond Chronische Ziekten en Handicaps: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&c=183
Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid: http://www.vvgg.be/home_245.aspx
Leefwijzer: http://www.leefwijzer.nl/
Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS): http://www.vvs.ac/
Mind Express (site met ondersteunende hard-en software voor mensen met communicatiestoornissen): http://www.tni.be/home/home.php

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License