Uitwerking Anne

context

Dit document heb ik gevonden op google via deze link users.telenet.be/wo/vtvo024art2.doc
Het artikel is een naslagwerk die is geschreven door twee mensen namelijk: Ludo Cuyvers die directeur is van het Centrum voor Leerstoornissen te Neerpelten, hij werkt tevens als gastprofessor aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen,departement Logopedie-Audiologie en door Guido Valkeneers die schoolpsycholoog is en werkt als lector aan de Lessius
Hogeschool, departement Psychologie. Dit artikel is in 2003 geschreven dus het is een recent naslagwerk.

Auteur

Ludo Cuyvers is directeur van het Centrum voor Leerstoornissen te Neerpelten werkt tevens als gastprofessor aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen,
departement Logopedie-Audiologie. Hij is van opleiding logopedist en gespecialiseerd in leermoeilijkheden.Guido Valkeneers is schoolpsycholoog en werkt als lector aan de Lessius Hogeschool, departement Psychologie.
Ludo Cuyvers en Guido Valkeneers zijn de auteurs van dit artikel. Wie de auteurs zijn en wat ze doen staat al in het artikel zelf vermeld. Guido Valkeneers schreef in 2004, nog ‘Cultuur en levenstijl: een exploratief onderzoek bij Vlaamse en Nederlands studenten’ en in 2002 schreef hij samen met Swinnen Gilbert ‘ De milieubewuste automobilist: een onderzoek naar het koop- en rijgedrag van Vlaamse chauffeurs’. Ludo Cuyvers schreef samen met Frank Vandenbroucke het artikel ‘Makro-stimulering en internationale verwevenheid’ dat in 1983 werd gepubliceerd in het ‘Tijdschrift voor politieke economie’. In 1994 schreef hij samen met P. De Lombaerde en D. Van Den Bulcke ‘The effecth of the European Union single market on ASEAN: trade and investment issues’.

Structuur

In het artikel wordt het voorkomen , defenitie en het verklaringsmodel van dyscalculie beschreven. Daarna vullen we het model in met concrete behandelingsdata. De auteurs hopen met dit artikel de onderwijzers, leerlingbegeleiders en ouders een beter inzicht te geven over het ontstaan van dyscalculie en op welke wijze een begeleiding hiervoor een mogelijke uitkomst kan bieden. Dit wordt ook gezegd in het naslagwerk. De titels en tussentitels zijn:
-Dyscalculie, een verklarings-en begeleidingsmodel
-Inleiding
-Defenitie
-Verklaringsmodel
-Cognitief informatieverwerkingsmodel
-Model van Caramazza, Mc. Closkey
-Operante mediasetting
-Getalverwerkingssystemen
-Calculatiesysteem
-Besluit
-Literatuur
Volgens mij is de structuur heel logisch, een tekst begint altijd met een begin, midden en een slot. Die indeling is in dit artikel heel duidelijk, het begin is de inleiding, het midden is de definitie, verklaringsmodel en operante mediasetting, het slot bestaat uit het besluit. Alle bronnen worden op het einde vermeld in het stuk literatuur.

Interessante lijsten

interessante bronnen

Boekaerts, M. (1982). Onderwijsleerprocessen organiseren: Hoe doe je dat…?. Dekker & van de Vegt, Nijmegen.
Caramazza, A., Mc. Closkey, M. (1987). Cognitive mechanisms in normal and impaired number processing. Mathematical disabili¬ties: a cognitive neuropsychological perspective. 201-219. Lawrence Erlbaum, Hillsdale.
Caramazza, A., Mc. Closkey, M. (1987). Dissociations of calcula¬tion processes. Mathematical disabilities: a cognitive neuro¬psychological perspective. 221-234. Lawrence Erlbaum, Hills¬dale.
Diagnostic and statistical manual of mental disorders/DSM-IV. (1995). American Psychiatric Association, Washington.
Dumont, J.J. (1990). Dyslexie: Theorie, diagnostiek, behandeling. Lemniscaat B.V., Rotterdam.
Dumont, J.J. (1994). Leerstoornissen; 1 Theorie en model. Lemniscaat B.V., RotterdamDurkin, K., Shire, B. (1991). Language in Mathematical Education. Open University Press, Buckingham.
Fever de, F. (1991). Achter de schermen van de gedragsmodificatie. Garant, Leuven.
Ghesquiere, P., Ruijssenaars, A., Grietens, H. & Luyckx, E. (1996). Een orthodidactische aanpak van rekenproblemen bij rekenzwakke leerlingen in het regulier basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35 (5), 243-259.
Hitch, G.J., McAuley E. (1991). Working memory in children with specific arithmetical learning disabilities. British journal of psychology, 82, p. 375-386
Horoins, K. (1998). Een onderzoek naar de gemiddelde snelheid waarmee meisjes van het tweede leerjaar getallen tot 10 kunnen opsplitsen aan de hand van een tachistoscopisch computerprogramma. Niet gepubliceerd eindwerk o.l.v. L. Cuyvers, Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen.
McCloskey, M. (1992). Cognitive mechanisms in numerical processing: evidence from acquired dyscalculia. Cognition. 44, 107-157.
Mentens, T. (1999). Een onderzoek naar de gemiddelde snelheid waarmee meisjes van het derde leerjaar getallen tot 10 kunnen opsplitsen aan de hand van een tachistoscopisch computerprogramma. Niet gepubliceerd eindwerk o.l.v. L. Cuyvers, Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen.
Ooms, G. (1998). Een onderzoek naar de gemiddelde snelheid waarmee jongens van het tweede leerjaar getallen tot 10 opsplitsen aan de hand van een tachistoscopisch computerprogramma. Niet gepubliceerd eindwerk o.l.v. L. Cuyvers, Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen.
Peys, L. (2000). Een onderzoek naar de verschillende oplossingsprocedures voor het optellen en aftrekken in het getallengebied tussen 20 en 100 bij leerkrachten uit het tweede leerjaar en bij logopedisten. Niet gepubliceerd eindwerk o.l.v. L. Cuyvers, Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen.
Reber, A.S. (1985). Woordenboek van de psychologie. Bert Bakker, Amsterdam.
Roediger, H.L., Capaldi, E.D., Paris, S.G., Polivy, J., Herman C.P. Vertaald en bewerkt door Brysbaert M. (2001). Psychologie. Een inleiding, Academia Press, Gent.
Ruijssenaars, A.J.J.M. (1992). Rekenproblemen: Theorie, diagnostiek, behandeling. Lemniscaat, Rotterdam.
Seron, X., Noël, M.P. (1995). Transcoding nummers from the arabic code to the verbal one or vice versa : How many routes ? Mathematical Cognition, 1(2), 215-243.
Van Parreren, C.F. (1978). Psychologie van het leren. I. Van Loghum Slaterus b.v., Deventer.
Vingerhoets, G., Lannoo, E. (1998). Handboek Neuropsychologie. De biologische basis van het gedrag. Acco, Leuven.
Zontrop, I. (1999). Een onderzoek naar de gemiddelde snelheid waarmee meisjes van het derde leerjaar getallen tot 10 kunnen opsplitsen aan de hand van een tachistoscopisch computerprogramma. Niet gepubliceerd eindwerk o.l.v. L. Cuyvers, Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen.

organisaties

Hier vind je organisaties die te maken hebben met de functiestoornis dyscalculie.
-Balans: Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen, waaronder ADHD, dyslexie, dyscalculie en PDD-NOS, NLD, DCD en ODD-CD.
-Opidakt: Opdidakt is een particulier bureau dat jongeren, ouders en leerkrachten ondersteunt bij het omgaan met leer- en gedragsproblemen (ook NLD, dyscalculie en dyslexie).

specialisten

Hier vind je websites waar specialisten spreken over discalculie.
-http://www.psynip.nl/lossepaginaframe.asp?id=41&topmenuid=1
-http://dyslexiesupport.nl/index.htm Als je op deze site doorklikt kan je veel informatie vinden over dyscalculie en de behandeling, je vindt er ook een aantal specialisten.

Definities en moeilijke woorden

Hier vind je websites die definities en andere nuttige informatie geven over dyscalculie.
http://www.dyscalculie.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=38

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License