Uitwerking Artikel

context van het artikel

Dit artikel is geschreven door een orthopedagoog. Het is een artikel op een website (http://www.bureaudidact.nl/artikelen/uw_kind_dyslectisch.html). Het artikel zelf is eigenlijk een artikel dat gebaseerd is op allerlei andere bronnen.Hij heeft zijn tekst gebaseerd op andere bronnen.
Deze andere bronnen zijn:
- een boek (Wolters, I. (2004). Als je door de letters het woord niet meer ziet…Een zorg van school en thuis.
Amersfoort, CPS
- Smits, A. en van der Helm, P. (2001). Good practice: behandeling van ernstige dyslexie binnen de school.
Remediaal, 2 (1), 10-14.
- Paternotte, A. (2005). De dyslexieverklaring. Over doel, rechten, betrouwbaarheid en bevoegdheid.
Balans, 18, 20-23

Dit artikel is recent, de jaartallen van de bronnen liggen allemaal in 2000 ( namelijk 2001, 2004, 2005 )

auteur

Dit werk is geschreven door Hr.drs K. van Sparrentak.
Hij woont in De Stelle 25, 4464 BP GOES en zijn nummer is 0113-220613.
Je kan hem contacteren op het volgende e-mailadres: ln.tendnaleez|tcadid#ln.tendnaleez|tcadid
En dit is zijn website www.bureaudidact.nl
Hij is gespecialiseerd in diagnostiek, en de behandeling van leerproblemen en sociaal – emotionele problemen. Zijn doelgroep zijn mensen van: 0-4 jaar/ 4-12 jaar en 12-18 jaar.

structuur

a) tussentitels

De tussentitels zijn erg duidelijk, ze tonen goed aan waarover de volgende alinea zal gaan. Ook de begintitel toont duidelijk aan wat de inhoud zal zijn van het artikel.

b) kent het een duidelijke structuur, is die logisch?

Ik vind de structuur, van het artikel logisch, het artikel begint met een algemene inleiding, waardoor je als het ware aangesproken wordt om de rest van het artikel te lezen. Daarna volgt een stukje over ‘het onderzoek naar dyslexie’, hierin vermelden ze een soort van definitie over dyslexie. Dan willen ze nagaan wat dyslexie juist is ( een onderzoek dus) en dan geven ze een beschrijving over wat dyslexie juist is. Ik vind het goed dat dit in het begin van het artikel staat, zo weet je als lezer nu wat meer over dyslexie en wat het juist inhoudt. Daarna komt een stuk over ‘de ondersteuning op school en thuis’. Het is uiteraard ook belangrijk dat dit vermeld wordt, want zo weten de mensen die een zoon of dochter hebben met dyslexie hoe ze hier thuis het best mee omgaan en welke ondersteuning de school kan geven. Daarna volgt volgens mij een heel logisch deeltje over ‘ de afspraken met de basisschool’, ik vind dat dit goed aansluit op de vorige alinea. Het volgende puntje is ‘aanmelding voor een onderzoek’. Ik vind persoonlijk dat dit puntje beter gepast had net voor ondersteuning op school en thuis en na onderzoek naar dyslexie. Want ze spreken eerst over het onderzoek naar dyslexie en ik vind het dan wel logisch dat hierna komt hoe je je kan aanmelden voor een onderzoek. Dan volgt een deel over ‘dyslexie in het voortgezet onderwijs’, dit puntje zou goed staan als het net achter afspraken met de basisschool komt, omdat het dan rond hetzelfde onderwerp blijft, zo heeft het volgens mij meer een logische samenhang. Daarna volgt ‘dyslexieverklaring’, ik vind dat ook dit puntje niet helemaal juist staat. Ik denk dat dit eerder in het begin hoort bij onderzoek naar dyslexie, omdat ze hier spreken over de resultaten van het dyslexieonderzoek. Het voorlaatste aspect is remedial teaching, hierin toont men aan hoe je samen met je kind tot een optimaal leerresultaat kan komen. Ik vind het goed dat dit meer op het einde komt, het is een soort van advies die wordt meegegeven aan de ouders. Het allerlaatste puntje is ‘persoonlijke ondersteuning’, ik vind dit wel een goed einde voor het artikel. Dit puntje vind ik net een soort van afronding.

Hoe ik het artikel zou indelen:
- Onderzoek naar dyslexie
- aanmelding voor onderzoek
- dyslexieverklaring
- ondersteuning thuis en op school
- afspraken met de basisschool
- dyslexie in het voortgezet onderwijs
- remedial teaching
- persoonlijke ondersteuning

c) voetnoten

Er worden geen voetnoten gebruikt in dit artikel

vormgeving van het artikel

interessante bronnen
http://www.koc.be/signalen/dyslexie/sig_dyslexie.html
• stichting dyslexie fonds: http://www.dyslexie.nl/
http://www.steunpuntdyslexie.nl/
http://www.levenslangleren.be/basis.php/2006/12/04/wat_is_dyslexie

organisaties betrokken bij het thema
• Balans www.balansdigitaal.nl
• De vereniging Woortblind www.woortblind.nl • Opdidakt www.opdidakt.nl
• KPC-Groep www.kpcgroep.nl

specialisten
• Jolanda Roelfsema is dyslexie-specialist voor het basisonderwijs
• Logopedisten, orthopedagogen

definities en moeilijke woorden
• Accuraat: nauwkeurig
• Dyslexie: stoornis waarbij men moeite heeft met lezen, schrijven en spellen; woordblindheid
• Protocol: geheel van vastgelegde regels en afspraken op een bepaald gebied
• Cognitief: betrekking hebbend op het (leren) kennen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License