Uitwerking artikel ADHD

GLORIEUX, P., ADHD: Modeverschijnsel of realiteit ?

1. Context van het het artikel

Ik heb mijn artikel gevonden op de site van letop!, eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren (www.letop.be).
Op die site staan er artikels die te maken hebben met leerstoornissen. Het komt uit "Gevraagd Superouders. Als opvoeden net niet loopt zoals je wenst", geschreven door Peter Glorieux.
Het is een weergave van een conferentie dat in een kort bestek verschillende facetten van ADHD belicht. Zowel criteria, behandeling, als recente wetenschappelijke ontwikkelingen komen aan bod…

2. De auteur

3. Structuur

a) Tussentitels

1. ADHD is een ernstige aangelegenheid
2. De kenmerken van ADHD
3. Recente wetenschappelijke evoluties bepalen mee de aanpak
4. Een syndroom met gevolgen voor alle partijen
5. ADHD is ook een probleem van de overheid

b) Logische structuur

Er zit een duidelijke, logische structuur in het artikel. De tekst is uitgevuld, maar er ontbreekt kleur. Op zich zit er een goede structuur in de tekst, maar ik ind dat er teveel ondertitels zijn in vergelijking met de lengte van de tekst. Het is dus niet zo aangenaam om het artikel te moeten lezen.

c) Voetnoten

De voetnoten worden telkens onderaan een onderdeel van het artikel gezet. In de voetnoten staan er geen bronnen, maar achteraan het boek Gevraagd superouders: als opvoeden net niet loopt zoals je het wil vind je een uitgebreide bibliografie.

Bibliografie:
• ADRIAENSENS P., Opvoeden is een leerproces, Lannoo, Tielt, 1995
• BILOEN A. e.a., Vaardigheden voor ouders, Trainershandleiding, Swets & Zeitlinger, Lisse, 1980
• Balans, Stichting, diverse publicaties zoals tijdschriften, medicatiebrochures
• BUITELAAR, J.K., Kinderen en hyperactiviteit, Kosmos, utrecht, 1994
• Centrum Overleie, Werkbrochures ouderwerkgroep MBD, Kortrijk, 1980, niet gepubliceerd
• COMPERNOLLE T. e.a., Alles went, ook een adolescent, Lannoo, Tielt, 1997
• COMPERNOLLE T., Zit stil, handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen, Lannoo, Tielt, 1991
• CRUICKSHANK W., M., Buitenbeentjes, kinderen met hersenbeschadiging, thuis en op school, Lemniscaat, Rotterdam, 1970
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DMS IV), American Psychiatric Association, Washington DC, USA, 1994
• DE GROOT R. EN CEES PAAGMAN, Kinderen met leerproblemen, Rondom het kind, Boom-Amsterdam, 1994
• DRIESEN L., Straffen?, Garant, Leuven,/Apeldoorn, 1996
• FRESE H., Schetsboek vormingswerk, een andragologische verkenning, Samson, Alphen aan de Rijn, 1973
• FREYNS J.P. EN J.P.M. GERAEDTS, Attention Deficit Disorder: een Multidisciplinaire Nosologische Benadering, Katholieke universiteit, Leuven, 1992
• GIBRAN K., De Profeet, Servire, Wassenaar, 1929-1975
• GORDON T., Beter omgaan met kinderen, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1970
• GORDON T., Luisteren naar kinderen, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1970
• GREENFIELD S., Zo werken onze Hersenen, het menselijk brein ontrafelt, Lannoo/Terra, Tielt/Warnsveld, 1997
• NYSTROM C., The trouble with Josh, Lion Publishing, Herts, 1989
• PYCK K., Het gebruik van farmaca bij het hyperkinetisch syndroom en literatuurstudie, Tijdschrift voor orthopedagogiek en kinderpsychiatrie, 2de jg, nr 3-4, 12/79
• SCHADE J.P., De functie van het zenuwstelsel, Spectrum, Utrecht/Antwepen, 1973
• STEIN A., Als kinderen agressief zijn. Hoe kunnen wij ze helpen en begrijpen, Lannoo, Tielt, 1996
• STEWART, MARK A., EN SALLY WENDKOS OLDS, Opvoeding en begeleiding van het hyperactieve kind, Kosmos, Amsterdam, 1979
• TIKKANEN M., Sofia is Anders, leven met een MBD-kind is een bijzondere ervaring, Ploegsma, Amsterdam, 1984
• TIMMERMAN K., Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen, Acco, Leuven 1996
• TREFPUNT ZELFHULP, Zelfhulpgids, Lannoo, Tielt, 1998
• VAN DER MEERE J., Cognitieve Onderzoek bij het Hyperactieve kind, in Aandachtsstoornissen, een neuropsychologisch handboek, onder redactie van Paul Eling en Wiebo Brauwer, Swets & Zeitlinger, Lisse, 1995
• VAN GEMERT e.a., Opgroeien gaat vanzelf, of niet, Swets & Zeitlinger, Lisse, 1974
• VAN LONDEN A. EN BILOEN A., e.a., Vaardigheden voor ouders, Werkboek met oefeningen en principes vanuit de Rogeriaanse therapie, gedragstherapie en Rationele Therapie voor het oplossen met problemen met kinderen, Swets & Zeitlingr, Lisse, 1979
• VAN OUDERS VOOR OUDERS, Tips voor mijn Briljante DrukteMaker, De 4 seizoenen, Leende, Nederland, 1987
• ZIT STIL, diverse publicaties, zoals: ADHD, een uitdaging, Driemaandelijks Tijdschrift Zit Stil, Kennismakings-, School-, Kleuter-, Puber- en Medicatiebrochure, Centrum ZIT STIL, vzw, Antwerpen, 19980-1998

4. Lijsten van

a) Organisaties Betrokken bij het thema

Centrum ZIT STIL vzw
Stichting balans

b) Specialisten

Prof. dr. Theo Compernolle (Vrije universiteit Amsterdam)

c) Definities en moeilijke woorden

• Destabiliseren: onstabiel maken of worden
• Guitig: schalks
• Jolijt: vreugde
• Boutade: gril, spottende uitval
• DEFINITIE ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, psychiatrische ziekte met concentratiestoornissen en hyperactiviteit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License