Van Doorslaer E

GHESQUIERE P. en GRIETENS H., Differentiërende klastechnieken,in het kader van leerzorg, naar een school met zorg, Acco, p 145- p 167.

  • Els van Doorslaer heeft het hoofdstuk 'differentiënde klastechnieken' geschreven in het boek 'jongeren met leer-en gedragsproblemen' geschreven door Pol Ghesquière en Hans Grietens.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License