Van Doorslaer Els

Els van Doorslaer is lerares basisonderwijs en een gediplomeerde voortgezette lerarenopleiding voor zorgverbreding en remediërend leren. Tevens is ze medewerker van Die-’s-Lekti-kus en verzorgt de maandelijkse nieuwsbrief van Letop!, een site voor leerstoornis en leerproblemen.

Els van Doorslaer heeft ook samen met Anny Cooreman voor het boek ‘Jongeren met leer-of gedragsproblemen: naar een school met zorg’ het hoofdstuk ‘Differentiële klastechnieken in het kader van leerzorg' geschreven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License